Wolk voor zorgorganisaties

1 op de 4 ouderen die een heup breken overlijdt binnen 1 jaar

Een heupfractuur heeft grote gevolgen
 • 1 op de 4 ouderen overlijdt binnen het eerste jaar
 • 50% wordt minder mobiel
 • Grote mentale impact op slachtoffer en omgeving
Angst om te vallen vermindert kwaliteit van leven
 • Kans op vallen neemt toe door valangst
 • 54% van de zelfstandig wonende ouderen is bang om te vallen
 • 38% van de zelfstandig wonende ouderen vermijden veel dagelijkse activiteiten door valangst
Geen direct effectieve maatregelen om een heup te beschermen
 • Bestaande heupbeschermers zijn niet effectief
 • Fixatie aan bed of stoel is niet (meer) gebruikelijk
 • Thai-chi en valtrainingen zijn effectief na herhaling, maar reduceren niet direct het acute risico
Jaarlijks 16.000 heupfracturen in Nederland
 • leder jaar > 1 miljoen valincidenten bij ouderen (65+)
 • Trend: Door dubbele vergrijzing zal dit aantal sterk toenemen
 • ±16.000 ouderen in Nederland (65+) breken jaarlijks hun heup (1,5M wereldwijd)
 • 200.000 ouderen in Nederland hebben groot risico (> 4% kans) dit jaar een heupfractuur op te lopen
  Totale kosten n.a.v. heupfracturen in Nederland > €650M
 • €16.000 directe zorgkosten en €25.000 revalidatiekosten per gebroken heup per patient -> €41.000 totaal
 • Totale jaarlijkse zorgkosten €656M (excl. kosten voor toegenomen zorgbehoefte in VV-instelling)

Voor welke clienten is Wolk?

Fractuurrisico is een belangrijke factor naast valrisico

Val gerelateerd risico factoren

Onder andere:

 • Eerder gevallen
 • Mobiliteitsstoornissen en balansproblemen
 • Afhankelijk in  ADL-activiteiten
 • Leeftijd
 • Onafhankelijk bij verplaatsingen

Bron: zie pagina 75 in de

Richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen

 

Bot gerelateerde risico-factoren

Onder andere:

 • Laag gewicht
 • Leeftijd
 • Eerdere fractuur na 50e levensjaar
 • Heupfractuur bij een ouder
 • Verminderde mobiliteit

 

Bron: zie pagina 47 in de
Richtlijn osteoporose en fractuurpreventie

Adviescommisie Wolk

Prof.dr. Gerard Jan Blauw

Prof. Interne Geneeskunde /

Ouderengeneeskunde LUMC

Dr.ir. Johan Molenbroek

Assoc. Prof. Ergonomie (ret.)

TU Delft

Prof.dr. Rob Nelissen

Prof. Orthopedie

LUMC

Marco Wisse

Directeur GRZ

Vivium Zorggroep

Organisaties die Wolk inzetten:

Wolk ook voor uw cliënten?

Neem via onderstaand formulier contact op met Wolk om te bespreken wat Wolk voor uw organisatie kan betekenen.