De gevolgen van heupfracturen voor zorgmedewerkers

 

Jaarlijks breken 25.000 ouderen hun heup. Binnen één jaar overlijdt 1 op de 3 van deze senioren, terwijl 50% nooit meer zo mobiel wordt als voorheen.

De gederfde levensvreugde hiervan is enorm en de materiële kosten zijn substantieel. Daarnaast moeten de gevolgen voor de medewerkers van ouderenzorgorganisaties niet worden onderschat.

Een gebroken heup levert veel extra werk en dus werkdruk op. We zetten op een rijtje wat er gemeld en geregeld moet worden zodra een cliënt een heup breekt.

  1. Er dient een verpleegkundige- en een medische overdracht plaats te vinden naar het ziekenhuis;

     

  2. Er vinden gesprekken plaats met mantelzorg(ers) over het voorval; 

3. Er dient een Melding Incidenten Cliënten (MIC) gemaakt te worden;

4. De Veilig Incidenten Melden (VIM)-commissie dient een MIC-melding te beoordelen;

5. Vervolgens formuleert de VIM-commissie verbeter-maatregelen om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen;

We zijn op de helft. Deze vijf stappen kosten veel tijd. Heel veel tijd. Maar gelukkig kunt u veel heupfracturen voorkomen dankzij de inzet van Wolk heupairbag.

Benieuwd hoeveel uren dit zijn voor uw zorgorganisatie? Vul de rekentool in.

Na de rekentool leest u de laatste vijf stappen. Ook ziet u hoe de Wolk heupairbag breuken voorkomt.

 

6. Deze verbeter-maatregelen dienen in diverse overleggen besproken te worden;

7. Er vindt een calamiteiten-analyse plaats waarbij met o.a betrokken medewerkers, teamleider en de locatiemanager wordt gesproken;

8. Deze analyse moet schriftelijk uitgewerkt worden en op inhoud getoetst bij de betrokkenen;

9. Het resultaat van de calamiteiten-analyse dient te worden besproken met cliënt en mantelzorgers;

10. De verpleegkundige en medische overdracht terug vanuit het ziekenhuis dient beoordeeld te worden en verwerkt in het nieuwe (digitale) zorg- en behandeldossier.